aimanuoti

aimanúoti, -úoja, -ãvo intr. Vv; SD11 dejuoti, bėdoti, vaitoti: Aiman, jis vis siaubdamos aimanúoja J. Nedidelės čia dar bėdos, nėra ko, žmonel, taip labai aimanúot Kair. Ligonis vis viduriais aimanãvo J.Jabl. Jau kelinta diena kai šonu aimanúoja Lkm. Neaimanuok, sūneli, neverki, raiteli! V.Krėv. Galvą šukuoja ir aimanúoja: nėr man motutės NS1151. Nei šaukia, nei laukia, nei aimanúoja, tik girioj gegutė gražiai kukuoja VD172. ^ Neaimanúok kaip karvelis vaikų (labai nedejuok) Lnkv. Aimanúoja, kaip pačią palaidojęs Pnd. Aimanuok neaimanuok, o kas mano – atiduok! KrvP(Nmn).susirūpinus kalbėti, svarstyti: Tėvas su motina aimanúoja, kaip duktė ištekint Lel. Alpūnė aimanãvo api kiaulės pjovimą Pn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aimanuoti — aimanúoti vksm. Ligónis viduriai̇̃s aimanãvo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paaimanuoti — intr. 1. kurį laiką aimanuoti: Paaimanãvo kelias dienas ir nusiramino Slm. 2. šiek tiek aimanuoti: Paaimanãvo žmona, kad sunku gyvent Ut. | refl.: Jie suėję vis pasiaimanuoja Pn. aimanuoti; įsiaimanuoti; išaimanuoti; nuaiman …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priaimanuoti — intr. Gs daug aimanuoti. | refl.: Kiek aš, tenai būdama, prisiverkiau, prisiaimanavaũ! Nmn. aimanuoti; įsiaimanuoti; išaimanuoti; nuaimanuoti; paaimanuoti; paraimanuoti; priaimanuoti; suaimanuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsiaimanuoti — įsileisti aimanuoti: Įsiaimanavo, nė galo nėra rš. aimanuoti; įsiaimanuoti; išaimanuoti; nuaimanuoti; paaimanuoti; paraimanuoti; priaimanuoti; suaimanuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raudulingai — rauduli̇̀ngai prv. Rauduli̇̀ngai dejúoti, aimanúoti, ver̃kti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aimanauti — aimanauti, auja, ãvo Grš žr. aimanuoti: Dėl tokių niekų ir dar aimanauji Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aimanavimas — aimanãvimas sm. (1) → aimanuoti: Nusibodo neit klausyt – nepabaigiami aimanãvimai Gs. Pirkioje buvo girdėt tik ligonies aimanãvimas Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aimanoti — aimanoti, oja, ojo Kn, aimanoti, oja, ojo[K] žr. aimanuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aismelėti — aismelėti, ėja, ėjo intr. dejuoti, skųstis, aimanuoti: Ligonis aismelėja – tai jam to reikia, tai to Ds. Kai šventėj, tai sveikas, o kai tik prie darbo, tai ir aismelėja Ds. | Kai prašiau, tai žadėjo, o kai reik duot, tai ir aismelėja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ajajuoti — ajajuoti, uoja, ãvo intr. Šts dejuoti, aimanuoti: Mūsų bobutei skauda dantį, tai dar tik ajajuoja ir ajajuoja Krok. Nu, ko tu ajajuoji, ar bitė įkando? Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.